Equinoteràpia

A la equinoteràpia s’usa el cavall com a mediador i instrument terapèutic. Es divideix en les següents àrees d’actuació:

Hipoteràpia
Equitació Terapèutica
Equitació Adaptada
Equitació Social

En quins casos es favorable l’equinoterapia?

 • Patologies neurològiques: paràlisis cerebral, esclerosis múltiple, hemiplegia i poliomelitis.
 • Transtorns mentals i psíquics
 • Retard mental
 • Autisme
 • Síndrome de Down
 • Dificultats escolars: Aprenentatge, atenció, hiperectivitat, fracàs escolar i desmotivació.
 • Retard psicomotor
 • Discapacitat auditiva, visual i/o sensorial
 • Problemes conductuals i d’adaptació social
 • Transtorns emocionals
 • Malalties neurodegeneratives
 • Altaracions alimentaries: anorèxia i bulímia

Quins són els efectes de l’equinoterapia?

Efectes Sociomotors:

 • Desenvolupament de la comunicació anàloga i verbal.
 • Augment de l’atenció i la concentració mental.
 • Superació de pors personals
 • Increment de l’autoconfiança i l’autoestima
 • Desenvolupament de la voluntat
 • Augment de la capacitat d’adaptació
 • Disminució de l’impuls agressiu
 • Desenvolupament del comportament cooperatiu
 • Augment de la responsabilitat

Efectes Psicomotors:

 • Estabilització del tronc i el cap
 • Desenvolupament de l’equilibri horitzontal i vertical
 • Construcció de la simetria corporal
 • Foment de la coordinació psicomotriu
 • Desenvolupament de la lateralitat
 • Increment de l’eslasticitat, l’agilitat i la força muscular.

Efectes Neuromotors:

 • Regulació i tonificació muscular
 • Inhibició dels reflexos tònics i moviments associats.
 • Automatització del patrò de la marxa.

Efectes Sensomotors:

 • Foment de la integració sensorial
 • Desenvolupament de la consciència i de la imatge corporal

En funció de las característiques de la persona i la evolució, es pot plantejar un altre tipus de treballs adaptats a les necessitats de les persones o grups.