Hipoteràpia

Hipoteràpia

La hipoteràpia és una modalitat de teràpia assistida per el cavall, que va dirigida a aquelles persones que per el seu grau de discapacitat física i/o cognitiva o psicològica no pot exercir cap acció sobre del cavall.

Algunes persones no saben la relació causa-efecte dels seus actes i per aquest motiu necessiten de suport, tant a nivell físic com psíquic.

Els objectius de la hipoteràpia, es basen en l’àrea física-motriu i s’aprofita el moviment tridimensional muntant al pas. També es treballen objectius d’altres àrees com la comunicació, la socialització i l’auto-estima.