Què oferim?

Al llarg dels anys el centre ha anat madurant i creixent. Arrel de l’inqueitud de l’equip, ens hem nodrit de totes les experiències que ens han aportat diferents professionals. Hem participat dels congressos i formacions relacionades amb el nostre àmbit.

Tots aquests coneixements ens han portat a descobrir camins nous, a  especialitzar-nos  i professionalitzar-nos en diferents branques dins les TAC (teràpies assistides amb cavalls). Per aquest motiu,  Mas Alba aconsegueix tenir una mirada més holística del procés de cada persona i aportar, en cada moment,  la teràpia específica més adient pel creixement i benestar personal.