Avís legal

Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves

Informació general del titular del lloc web

Complint l’establert per la “Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico”, l’informem que aquesta pàgina web és propietat de Katrin Kopperschmidt amb domicili social a Mas Alba, s/n de Terradelles (Girona), N.I.E. X-3631687-X. Per a qualsevol consulta o proposta, contacti amb katrin.kopper@equinoterapia.es o bé al telèfon 600401118. El contingut de la web www.equinoterapia.es  podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de Katrin Kopperschmidt. Katrin Kopperschmidt no pot garantir que l’accés a la web o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetlla perquè no n’hi hagi i per esmenar-los.

Les eventuals referències que es facin dins la pàgina www.equinoterapia.es a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació en què es facin servir els signes distintius i/o dominis, el nom comercial o el nom del fabricant, subministrador, etc., que siguin de titularitat de tercers no constituiran ni implicaran suport, patrocini o recomanació per part de Katrin Kopperschmidt.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos i dissenys són propietat de Katrin Kopperschmidt o de tercers que li han autoritzat l’ús. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos i necessita autorització expressa de Katrin Kopperschmidt per modificar-los, reproduir-los, explotar-los o distribuir-los. Si algun usuari considera que la present pàgina web està vulnerant qualsevol forma referent als drets de la Propietat intel·lectual o la Propietat industrial, li demanem que ens ho notifiqui a katrin.kopper@equinoterapia.es amb l’objectiu de reestablir, si fos el cas, l’ordre perturbat que s’hagués pogut produir.

Enllaços

Aquesta pàgina pot contenir hipervincles cap a d’altres webs que no són editades, controlades, mantingudes o supervisades per Katrin Kopperschmidt. El contingut i disponibilitat de les mateixes és responsabilitat dels seus respectius titulars i Katrin Kopperschmidt no els garanteix ni els aprova necessàriament.

Cookies

Katrin Kopperschmidt es reserva el dret d’utilització de les anomenades “galetes” o funcions de similars característiques en aquesta pàgina web. Les cookies s’associen únicament amb un usuari anònim i amb el seu ordinador, sense proporcionar referents que permetin deduir-ne dades personals. Tampoc poden llegir dades del seu disc dur. El motiu principal del seu enviament és per a l’obtenció de dades estadístiques. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i impedir-ne la instal·lació. Per obtenir ajuda sobre aquestes funcions haurà de consultar el manual del seu navegador.

Accés al lloc web

Katrin Kopperschmidt no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a Katrin Kopperschmidt. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d’accés a Internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de Katrin Kopperschmidt. Katrin Kopperschmidt es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis de disseny o programació que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

Limitació de la responsabilitat

Katrin Kopperschmidt no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Llei Oficial de Protecció de dades (LOPD)

Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en el fitxer automatitzat anomenat “Base de dades web” i registrat a equinoterapia.es, el responsable del qual és Katrin Kopperschmidt (MasAlba, s/n, Terradelles, 17468 i amb telèfon +34 600401118) i la finalitat dels quals és només de suport a les consultes, gestions, màrqueting i publicitat als comunicants. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic katrin.kopper@equinoterapia.es. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que  Katrin Kopperschmidt faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari comunicant a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès Katrin Kopperschmidt per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Katrin Kopperschmidt.

Drets – El copyright i els drets sobre tot el contingut del web pertanyen a Katrin Kopperschmidt

Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a katrin.kopper@equinoterapia.es  i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.

Dret d’accés – 
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Katrin Kopperschmidt. (*)

Dret de rectificació – 
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Katrin Kopperschmidt . (*)

Dret a oposició – 
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Katrin Kopperschmidt . (*)

Dret a cancel·lació – 
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Katrin Kopperschmidt. (*)

(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 27, 31 i 34 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.

Adicional

Aquesta pàgina web s’ha estructurat mitjançant la aplicació de gestió de continguts lliure WordPress i es troba allotjada a CDMon.

Les fotografies de la pàgina són realitzades a les instal·lacions d’Equinoterapia Girona.

Última actualització a 03/18.