Equinoteràpia

EN QUINS CASOS ÉS FAVORABLE L’EQUITACIÓ TERAPEÚTICA I LA HIPOTERÀPIA AMB CAVALLS?

 • Patologies neurològiques: paràlisis cerebral, esclerosis múltiple, hemiplegia i poliomielitis.
 • Trastorns mentals i psíquics
 • Retard mental
 • Autisme
 • Síndrome de Down
 • Trastorns de l’Aprenentatge:  TDA, TDA-H, fracàs escolar i desmotivació
 • Retard psicomotor
 • Discapacitat auditiva, visual i/o sensorial
 • Problemes conductuals i d’adaptació social
 • Trastorns emocionals
 • Malalties neurodegeneratives
 • Alteracions alimentàries: anorèxia i bulímia

QUINS SÓN ELS EFECTES DE L’EQUINOTERÀPIA?

Efectes Sociomotors:

 • Desenvolupament de la comunicació no verbal
 • Augment de l’atenció i la concentració mental
 • Superació de pors personals
 • Increment de l’autoconfiança i l’autoestima
 • Desenvolupament de la voluntat
 • Augment de la capacitat d’adaptació
 • Disminució de l’impuls agressiu
 • Desenvolupament del comportament cooperatiu
 • Augment de la responsabilitat

Efectes Psicomotors:

 • Estabilització del tronc i el cap
 • Desenvolupament de l’equilibri horitzontal i vertical
 • Construcció de la simetria corporal
 • Foment de la coordinació psicomotriu
 • Desenvolupament de la lateralitat
 • Increment de l’elasticitat, l’agilitat i la força muscular

Efectes Neuromotors:

 • Regulació i tonificació muscular
 • Inhibició dels reflexes tònics i moviments associats
 • Automatització del patró de la marxa

Efectes Sensomotors:

 • Foment de la integració sensorial
 • Desenvolupament de la consciència i de la imatge corporal

En funció de les característiques de la persona i l’evolució, es pot plantejar un altre tipus de treball adaptat a les necessitats de la persona o del grup.

A L‘EQUINOTERÀPIA EL CAVALL PARTICIPA COM A MEDIADOR TERAPÈUTIC. ES DIVIDEIX EN LES SEGÜENTS ÀREES D’ACTUACIÓ: