Psicoteràpia / Coaching amb Cavalls

MODEL EAGALA

Des de la perspectiva de Model EAGALA oferim sessions i processos de psicoteràpia i aprenentatge amb cavalls:

  • La PAE (Psicoteràpia Assistida amb Equins) incorpora els cavalls de manera experiencial pel creixement emocional i la millora de la salud mental; és un esforç conjunt entre un professional de la psicologia i un especialista equí treballant amb el client i els cavalls cap a objectius terapèutics.
  • L’AAE (Aprenentatge Assistit amb Equins) incorpora els cavalls de manera experiencial pel creixement i l’aprenentatge; és un esforç conjunt entre un professional de la psicologia i un especialista equí, treballant amb clients i cavalls cap a objectius d’aprenentatge.

L’experiència s’estructura amb l’objectiu de que el client es prengui les seves iniciatives, les seves pròpies decisions i es responsabilitzi dels resultats. D’aquesta manera els resultats de l’aprenentatge són personals i constitueixen la base per experiències i aprenentatges futurs.